สินค้าของเราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001
ดินเทียม

สีของสินค้า : สีน้ำตาล
ทนความร้อนได้ : 55-60 องศาเซลเซียส
คุณลักษณะพิเศษ : สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ไม่ต่ำกว่า 3 ครั้ง